Liên hệ mua hàng Contact Us Buy Now!
Hóa chất ngành sơn

Dung môi công nghiệp Polyethylene Glycol - PEG400 - PEG600 - PEG4000

Polyethylene Glycol (PEG) có khối lượng phân tử đa dạng. Là chất lỏng hoặc rắn tùy thuộc vào khối lượng phân tử. PEG có mùi nặng. Nhiệt độ đông đặc:…

Dung môi công nghiệp MIBK

Dung môi Methyl Isobutyl Ketone (MIBK) là chất lỏng trong suốt, không màu, bền, có độ bay hơi vừa phải, nhiệt độ sôi tương đối cao và có mùi đặc trư…

Dung môi công nghiệp BCS

Butyl cellosolve (BCS) là chất lỏng một rõ ràng, không màu, chất lỏng dễ cháy có mùi giống như glycol. Nó hòa tan trong nước, rượu, glycol, diethyl …

Dung môi công nghiệp Dầu ông già - Cyclohexanone - Anone

Dung môi Dầu ông già có công thức phân tử C6H10O, là một dung môi có khả năng bay hơi trung bình khá, có thể hòa tan tốt nhiều chất hữu cơ, nên thườn…

Dung môi công nghiệp n-Butanol

n-Butanol (Nomar Butyl Alcohol) là loại cồn có độ bay hơi vừa. Nó tan một phần trong nước ở nhiệt độ thường và là chất lỏng hút ẩm nhẹ, có mùi đặc t…

Dung môi công nghiệp Isobutanol

Isobutanol là loại cồn béo trung tính, độ bay hơi trung bình. Nó tan một phần trong nước ở nhiệt độ thường và ít hút ẩm, có thể trộn lẫn trong một s…

Dung môi công nghiệp Propylene Glycol Industrial Grade

Propylene Glycol Industrial Grade (PG Công Nghiệp) là một chất tổng hợp được tạo ra từ phản ứng của propylen oxit với nước dạng lỏng có thể hấp thụ …

Dung môi công nghiệp Methylene Chloride

Methylene Chloride (MC) là chất lỏng trong suôt, không màu, bay hơi nhanh và có mùi giống mùi ether. Hòa tan tốt nhiều loại nhựa, sáp, chất béo, eth…

Dung môi công nghiệp PMA

Popylene Glycol Monomethyl Ether Acetate (PMA) là chất lỏng không màu có mùi ether, hòa tan tốt các loại nhựa, được ứng dụng nhiều trong sơn và mực …

Dung môi công nghiệp n-Butyl Acetate

n-Butyl Acetate (n-BAC) là một chất lỏng không màu, trong suốt, độ bay hơi trung bình, có mùi ester đặc trưng. Hòa tan tất cả các dung môi hữu cơ nh…

Dung môi công nghiệp Toluene

Toluene là một chất lỏng khúc xạ, trong suốt, không màu, độ bay hơi cao, có mùi thơm nhẹ, không tan trong cồn, ether, acetone, và hầu hết các dung m…

Dung môi công nghiệp Methanol

Methanol là chất lỏng trong suốt, không màu, hòa tan hoàn toàn trong nước, dễ bay hơi, có mùi đặc trưng. Nó là một dung môi phân cực và cháy với ng…

Dung môi công nghiệp Xylene

Xylene là hỗn hợp dung môi có ba đồng phân: othor, meta và para xylene. Là chất lỏng trong suốt, không màu, độ bay hơi vừa. Nó có thể hòa tan với cồ…
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.