Liên hệ mua hàng Contact Us Buy Now!
Chất nhủ hóa

Dung môi Nonylphenol Ethoxylate (NP9)

Terginol Nonyl Phenol gồm các chất hoạt động bề mặt nonion có rất nhiều ứng dụng như: sản xuất các sản phẩm tẩy rửa, sơn, coating, các polymer hệ nh…

Dung môi công nghiệp Monoethanolamine

Monoethanolamine (thường được viết tắt MEA ) là một hợp chất hữu cơ mà có cả một amin bậc một và rượu chính. Giống như các amin khác, Monoethanolami…
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.