Liên hệ mua hàng Contact Us Buy Now!
Chất hóa dẻo

Chất hóa dẻo (Phthalates) là gì?

Chất hóa dẻo (tiếng anh gọi là Phthalate) là chất được tìm thấy nhiều trong các loại dung môi hóa dẻo cho nhựa PVC hiện nay.

Dung môi Hóa dẻo Hexamoll DINCH

Dung môi Hexamoll DINCH là dung môi chuyên dùng trong hóa dẻo cho nhựa PVC. Thường được sản xuất trong những vật dụng an toàn và thân thiện với con n…

Dung môi công nghiệp hóa dẻo DBP

Di-butyl Phthalate (DBP) là một chất lỏng khan, trong suốt, gần như không màu, có mùi khó nhận biết được. Dibutyl phthalate (DBP) tan trong các loại…
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.