Liên hệ mua hàng Contact Us Buy Now!
Hương liệu

Dung môi Ethanol - Etanol - Cồn tuyệt đối

Ethanol còn gọi là ethyl alcohol , cồn tuyệt đối là một hợp chất hữu cơ nằm trong dãy đồng đẳng của rượu methylic, là chất lỏng dễ bay hơi, dễ cháy,…

Dung môi pha hương liệu Dipropylene Glycol (DPG)

Dipropylene Glycol (DPG) được sử dụng trong các ngành công nghiệp mỹ phẩm, thực phẩm, và dược phẩm như là một chất chống đông khi rò rỉ tiếp xúc với…
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.